Ngày Hội Văn Hóa Khu Vực Tây Nguyên: Khát Vọng Tuổi 20

Chương trình Teambuilding Ngày Hội Văn Hóa Khu Vực Tây Nguyên: Khát Vọng Tuổi 20 của Ngân Hàng Đông Á được tổ chức tại Khu Du Lịch Làng Cù Lần – Đà Lạt.