Teambuiding

Sài Gòn Viettour

Ngày cuối tuần của Sài Gòn Viettour tại khu du lịch Làng Cù Lần – TP Đà Lạt.

Xem tiếp

Ngày Hội Văn Hóa Khu Vực Tây Nguyên: Khát Vọng Tuổi 20

Chương trình Teambuilding Ngày Hội Văn Hóa Khu Vực Tây Nguyên: Khát Vọng Tuổi 20 của Ngân Hàng Đông Á được tổ chức tại Khu Du Lịch Làng Cù Lần – Đà Lạt.

Xem tiếp

DARE TO CHALLENGE của Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông

Chương trình: DARE TO CHALLENGE của Ngân Hàng TMCP Phát Triển Mê Kông tổ chức tại Làng Cù Lần. Sau những ngày làm việc căng thẳng chương trình vừa giúp nhân viên thoải mái tinh thần vừa tăng thêm tinh thần đoàn kết, gần gủi giữa các đồng nghiệp với nhau.

Xem tiếp