Teambuiding

"Hãy nghiền nát nỗi sợ hãi và học hỏi mọi điều bạn muốn” đó là tình thần cũng như tiêu chí của Ban Lãnh Đạo và toàn thể Nhân Viên Tập Đoàn Imexpharm Việt Nam trong chương trình Teambuilding tại Khu Du Lịch Làng Cù Lần.

Tập Đoàn Imexpharm Việt Nam

"Hãy nghiền nát nỗi sợ hãi và học hỏi mọi điều bạn muốn” đó là tình thần cũng như tiêu chí của Ban Lãnh Đạo và toàn thể Nhân Viên Tập Đoàn Imexpharm Việt Nam trong chương trình Teambuilding tại Khu Du Lịch Làng Cù Lần.

Xem tiếp