Khu Trung Tâm làng

Khu Trung Tâm làng với bãi cỏ rộng lớn là nơi tổ chức các trò chơi Team-building, cắm trại và đốt lửa trại!